Lịch khai giảng

Khai giảng Khóa Euréka 2017
Khai giảng: 23/09/2017
Tổng kết: 29/10/2017

CHI TIẾT

Khai giảng Học kỳ Khoa học Hè 2017 - Amazing Science summer
Khai giảng: 13/06/2017
Tổng kết: 03/08/2017

CHI TIẾT

Khai giảng khóa BigBang 2017
Khai giảng: 26/02/2017
Tổng kết: 02/04/2017

CHI TIẾT

Khai giảng Khóa Euréka tháng 9/2016
Khai giảng: 11/09/2016
Tổng kết: 15/11/2016

CHI TIẾT

Khai giảng Khóa Discover 2016
Khai giảng: 05/06/2016
Tổng kết: 30/07/2016

CHI TIẾT

Khai giảng Khóa Euréka 2016
Khai giảng: 05/06/2016
Tổng kết: 30/07/2016

CHI TIẾT

Khai giảng Học kỳ Khoa học Science Summer 2016
Khai giảng: 05/06/2016
Tổng kết: 30/08/2016

CHI TIẾT

Học thử miễn phí lớp Khám Phá - Discover
Khai giảng: 03/04/2016
Tổng kết: 03/04/2016

CHI TIẾT